top of page

TANULÁSI KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSE
ISKOLÁSOKNAK

A gyógypedagógiai fejlesztés egy komplex tevékenység, melynek célja, hogy a pedagógiai képességfelmérést követően a gyermek erősségeinek hangsúlyozásával és gyengeségeinek fejlesztésével segítse a lemaradást mutató területek fejlődését és a felmerülő nehézségek mielőbbi leküzdését. A foglalkozások alkalmával kibontakoztatjuk a gyermek képességeit, készségeit, melyek a tanuláshoz elengedhetetlenek. Mindez a gyermek igényeihez igazodva, életkorának megfelelő, oldott légkörű, játékos foglalkozás keretében valósul meg, szükség szerint egyéni vagy kiscsoportos formában. 

A gyógypedagógiai fejlesztés területei az alábbiak lehetnek: nagymozgás, finommotorika, kézügyesség, grafomotorika, vizuo-motoros koordináció, testséma, érzékelés-észlelés (vizuális, auditív, téri), figyelem (vizuális, auditív, figyelem-koncentráció, figyelem-tartósság), emlékezet (vizuális, auditív, bevésés, megőrzés, felidézés), gondolkodási funkciók, beszédészlelés, beszédmegértés, tanulási képességek, íráskészség, olvasási készség, számolási készség, tanulási módszerek elsajátítása.

Milyen esetben érdemes a szülőnek gyógypedagógushoz fordulni?

 

Iskoláskorú gyermeknél:

  • olvasási nehézségek (pl.: sok olvasási hibát vét, bizonytalanul olvas, lassú az olvasási tempója, nem érti meg vagy rosszul értelmezi az olvasott szöveget)

  • írásban megmutatkozó nehézségek (pl.: írásbeli munkája kusza, írásképe rendezetlen, nehezen olvasható, ceruzafogása görcsös, helyesírása hibás, nyelvtani szabályok alkalmazása nehézséget jelent számára, nem szereti és ha lehet, kerüli az írásos feladatokat)

  • számolási nehézségek (pl.: problémát okoz a matematikai fogalmak pontos használata, számláláskor kihagy vagy felcserél számokat, nehézséget jelent a matematikai műveletek alkalmazása, a szorzótáblát nagyon nehezen vagy egyáltalán nem képes elsajátítani)

  • nem tudja feladatát a megadott idő alatt megcsinálni

  • iskolai teljesítménye egyenetlen

  • feledékeny, figyelmetlen, nem tudja az idejét beosztani

  • fáradékony, különösen megviseli, ha hosszabb ideig kell(ene) koncentrálnia

SZAKEMBEREINK

IMG_9066.jpg

Háber-Vajda Ágnes

szakvizsgázott okleveles gyógypedagógus

bottom of page