top of page

TANULÁSI KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSE ÓVODÁSOKNAK

A gyógypedagógiai fejlesztés egy komplex tevékenység, melynek célja, hogy a pedagógiai képességfelmérést követően a gyermek erősségeinek hangsúlyozásával és gyengeségeinek fejlesztésével segítse a lemaradást mutató területek fejlődését és a felmerülő nehézségek mielőbbi leküzdését. A foglalkozások alkalmával kibontakoztatjuk a gyermek képességeit, készségeit, melyek a tanuláshoz elengedhetetlenek. Mindez a gyermek igényeihez igazodva, életkorának megfelelő, oldott légkörű, játékos foglalkozás keretében valósul meg, szükség szerint egyéni vagy kiscsoportos formában. 

A gyógypedagógiai fejlesztés területei az alábbiak lehetnek: nagymozgás, finommotorika, kézügyesség, grafomotorika, vizuo-motoros koordináció, testséma, érzékelés-észlelés (vizuális, auditív, téri), figyelem (vizuális, auditív, figyelem-koncentráció, figyelem-tartósság), emlékezet (vizuális, auditív, bevésés, megőrzés, felidézés), gondolkodási funkciók, beszédészlelés, beszédmegértés, számolási készség.

Milyen esetben érdemes a szülőnek gyógypedagógushoz fordulni?

 

Óvodáskorú gyermeknél:

  • nehezére esik figyelnie, nyugodtan ülnie, mesét hallgatnia

  • nagymozgásai ügyetlenek, rendezetlenek, bizonytalanok

  • nem tudja követni a mozgásokra vonatkozó utasításokat még akkor sem, ha bemutatják neki

  • helytelenül, rosszul fogja a ceruzát, zsírkrétát, ollót

  • nem szeret/tud rajzolni,

  • nem szeret gyurmázni, kézműveskedni, apró tárgyakkal játszani

  • gyenge a finommozgások kivitelezése

  • több tagból álló utasítást nem tud követni, csak akkor, ha egyesével hallja őket

  • nehézséget jelent egy történet eseményeinek a helyes sorrendben való elmesélése

SZAKEMBEREINK

IMG_9066.jpg

Háber-Vajda Ágnes

szakvizsgázott okleveles gyógypedagógus

bottom of page