top of page

GYÓGYPEDAGÓGIAI FEJLESZTÉS

A gyógypedagógiai fejlesztés egy komplex tevékenység, melynek célja, hogy a pedagógiai képességfelmérést követően a gyermek erősségeinek hangsúlyozásával és gyengeségeinek fejlesztésével segítse a lemaradást mutató területek fejlődését és a felmerülő nehézségek mielőbbi leküzdését. A foglalkozások alkalmával kibontakoztatjuk a gyermek képességeit, készségeit, melyek a tanuláshoz elengedhetetlenek. Mindez a gyermek igényeihez igazodva, életkorának megfelelő, oldott légkörű, játékos foglalkozás keretében valósul meg, szükség szerint egyéni vagy kiscsoportos formában. 

A gyógypedagógiai fejlesztés területei az alábbiak lehetnek: nagymozgás, finommotorika, kézügyesség, grafomotorika, vizuo-motoros koordináció, testséma, érzékelés-észlelés (vizuális, auditív, téri), figyelem (vizuális, auditív, figyelem-koncentráció, figyelem-tartósság), emlékezet (vizuális, auditív, bevésés, megőrzés, felidézés), gondolkodási funkciók, beszédészlelés, beszédmegértés, tanulási képességek, íráskészség, olvasási készség, számolási készség, tanulási módszerek elsajátítása.

Milyen esetben érdemes a szülőnek gyógypedagógushoz fordulni?

 

Óvodáskorú gyermeknél:

 • nehezére esik figyelnie, nyugodtan ülnie, mesét hallgatnia

 • nagymozgásai ügyetlenek, rendezetlenek, bizonytalanok

 • nem tudja követni a mozgásokra vonatkozó utasításokat még akkor sem, ha bemutatják neki

 • helytelenül, rosszul fogja a ceruzát, zsírkrétát, ollót

 • nem szeret/tud rajzolni,

 • nem szeret gyurmázni, kézműveskedni, apró tárgyakkal játszani

 • gyenge a finommozgások kivitelezése

 • több tagból álló utasítást nem tud követni, csak akkor, ha egyesével hallja őket

 • nehézséget jelent egy történet eseményeinek a helyes sorrendben való elmesélése

Iskoláskorú gyermeknél:

 • olvasási nehézségek (pl.: sok olvasási hibát vét, bizonytalanul olvas, lassú az olvasási tempója, nem érti meg vagy rosszul értelmezi az olvasott szöveget)

 • írásban megmutatkozó nehézségek (pl.: írásbeli munkája kusza, írásképe rendezetlen, nehezen olvasható, ceruzafogása görcsös, helyesírása hibás, nyelvtani szabályok alkalmazása nehézséget jelent számára, nem szereti és ha lehet, kerüli az írásos feladatokat)

 • számolási nehézségek (pl.: problémát okoz a matematikai fogalmak pontos használata, számláláskor kihagy vagy felcserél számokat, nehézséget jelent a matematikai műveletek alkalmazása, a szorzótáblát nagyon nehezen vagy egyáltalán nem képes elsajátítani)

 • nem tudja feladatát a megadott idő alatt megcsinálni

 • iskolai teljesítménye egyenetlen

 • feledékeny, figyelmetlen, nem tudja az idejét beosztani

 • fáradékony, különösen megviseli, ha hosszabb ideig kell(ene) koncentrálnia

SZAKEMBEREINK

Háber-Vajda Ágnes

Háber-Vajda Ágnes

szakvizsgázott okleveles gyógypedagógus

bottom of page