top of page

ISKOLÁRA HANGOLÓ
KOMPLEX FOGLALKOZÁS

Ha szeretné, hogy felkészítsük gyermekét az iskolai kihívásokra, jelentkezzen iskolára hangoló csoportunkba az elérhetőségeinken.

A foglalkozásról

Várjuk azokat a nagycsoportos óvodás gyermekeket, akik szeretnének minden területen felkészülni az iskolakezdésre, miközben egy izgalmas kalandon vesznek részt, ahol új barátokkal gazdagodnak!

Minden képességterület fejlesztésre kerül, úgy mint a figyelem, a nagymozgások (egyensúly, mozgáskoordináció) és finommozgások, a grafomotorika, a mozgás és a beszéd összerendezése, a ritmusérzék, a testséma, a téri és síkbeli tájékozódás, a szókincs, a mondatalkotás, a beszédészlelés, a logikus gondolkodás, a fonológiai tudatosság, a vizuális és auditív észlelés, az emlékezet, az önszabályozási mechanizmusok.

Gyógypedagógus és pszichológus szakemberek gondoskodnak róla, hogy a játékos és izgalmas foglalkozásokon mindenki saját igényeinek megfelelően fejlődjön, miközben szociális és érzelmi téren is megerősödnek. Célunk a biztonságos, kellemes légkör megteremtése, ahová mindenki szívesen jön és sokat tanul.

A csoportba kerüléshez szükséges előzetesen egy szülőkonzultációval egybekötött komplex felmérés. A felmérés célja a gyermek aktuális állapotának megismerése, hogy az egyéni sajátosságait figyelembe véve kapjon megfelelő támogatást. 

  • 12 alkalom

  • Magabiztos, felkészült iskolakezdés

  • Nyomtatható segédanyagok

A felmérés és a foglalkozások áráról az Áraink menüpontban tájékozódhat.

Iskolára hangoló.png

SZAKEMBEREINK

IMG_9066.jpg

Háber-Vajda Ágnes

szakvizsgázott okleveles gyógypedagógus

László Réka.jpg

László Réka

tanácsadó szakpszichológus

bottom of page